KTV Promocja Edukacji Przedszkolnej

Strona internetowa projektu „Promocja Edukacji Przedszkolnej”

Psycholog

„Bardzo dużo można zauważyć gdy się patrzy... Rodzicu! Obserwuj, rozmawiaj, reaguj!”

Adaptacja dziecka przedszkolnego – trudności w przystosowaniu się.

Każda zmiana w życiu człowieka przynosi ze sobą przeżycia radosne i pożądane, ale czasami też doznania trudne i bolesne, a nawet traumatyzujące. Takim ważnym momentem w życiu dziecka jest z pewnością przekroczenie progu przedszkola. Doświadczenie to rozpoczyna proces adaptacji (przystosowania) do nowego środowiska.

Pierwszym i przez długi czas jedynym środowiskiem, w którym wzrasta i rozwija się dziecko, jest rodzina. Gdy dziecko kończy 3 rok życia wpływy rodziny zostają uzupełnione wpływami przedszkola.

Przekroczenie progu przedszkola przez dzieci 3, 4-letnie to moment rozpoczęcia życia w dwu środowiskach: rodzinnym i instytucjonalnym.

Dla wielu dzieci pierwsze kontakty z przedszkolem są źródłem przykrych napięć emocjonalnych utrudniających im przystosowanie. Jednak przedszkole jest dobrym środowiskiem do uczenia dziecka niezależności i uspołecznienia. Kontakty z rówieśnikami uczą norm współżycia i respektowania grupy społecznej. Dziecko szybciej się do niego przystosuje i zniesie niedogodności życia zbiorowego, gdy będzie go postrzegało jako bezpieczne i atrakcyjne dla siebie.

Adaptację ułatwia:

Pomocne rady:

Joanna Wnuk


O projekcie | Aktualności | Galeria | Porady ekspertów | Opinie | Linki | Kontakt |


2009-2019 © Telewizja Kraśnik Sp.j. • design by: FREE DOTS DESIGNGEDI